سرپرست اداره بهزیستی جهت تشویق دو دانش آموز از یک خانواده تحت پوشش با حضور جمعی از خیرین و همکاران این اداره یک دستگاه دوچرخه و یک تبلیت اهداء کرد که این دانش آموزان به عنوان فرزند شبه خانواده در مرکز نگهداری می شدند و پس از سال های سال به آغوش پدر بازگشته و در این خصوص سرپرست اداره از بانیان این خیر تقدیر و تشکر نموده است .

نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

اوقات شرعی