برگزاري کارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد در مسجد طبرسو شهرستان کلاردشت
به همت اداره بهزيستي و اداره تبليغات اسلامي شهرستان کلاردشت جلسه آموزشي با حضور کارشناس پيشگيري اداره بهزيستي در مسجد طبرسو در شب بيست ودوم ماه مبارک رمضان با محوريت مسائل زير انجام گرديد.
1-    معرفي مواد مخدر و محرک
2-    معرفي شيشه به عنوان يک ماده محرک،عوارض آن و علل گرايش جوانان به شيشه
3-    عوامل موثر و تعيين کننده در پروسه ترک اعتياد
4-    شناسايي عوامل برانگيزاننده دروني و بيروني و راههاي مقابله با آن و نقش والدين در اين زمينه
5-    نقش تربيتي والدين در پيشگيري از اعتياد
6-    نقش باورهاي مذهبي در کاهش معضلات اجتماعي از جمله اعتياد
7-    باورهاي غلط والدين در زمينه اعتياد